Bòrd na Gàidhlig a’ cuimhneachadh air Tormod MacIlleathain agus Seonaidh Ailig Mac a’ Phearsain.

Bha Bòrd na Gàidhlig gu math duilich an naidheachd a chluinntinn an-dè mu bhàs Thormoid MhicIlleathain agus bàs Sheonaidh Ailig Mhic a’ Phearsain....

Read More >

Là trèanaidh soirbheachail airson Luchd-stiùiridh Bookbug na Gàidhlig

Là trèanaidh soirbheachail airson Bookbug na Gàidhlig...

Read More >

Beachdan Bhòrd na Gàidhlig airson a’ Cho-chomhairleachaidh aig Ofcom

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chuir do cho-chomhairle Ofcom air a’ BhBC....

Read More >

Sgioba Bhòrd na Gàidhlig air a neartachadh le dithis luchd-obrach ùr air tòiseachadh

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air dithis luchd-obrach ùr, Tasha Madigan agus Christie NicIllEathain, a tha air tòiseachadh aig a’ bhuidhinn....

Read More >

Taisbeanadh Taighean – Tasgaidh Nàiseanta Na H-Alba

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt fhoillseachadh co-cheangailte ri connspaid a tha air èirigh mun taisbeanadh ùr Bonnie Prince Charlie and The Jacobites a bhios ri fhaicinn ann an Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba a dh’aithghearr....

Read More >
Page12345...Last »