Là trèanaidh soirbheachail airson Luchd-stiùiridh Bookbug na Gàidhlig

Là trèanaidh soirbheachail airson Bookbug na Gàidhlig...

Read More >

Beachdan Bhòrd na Gàidhlig airson a’ Cho-chomhairleachaidh aig Ofcom

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chuir do cho-chomhairle Ofcom air a’ BhBC....

Read More >

Sgioba Bhòrd na Gàidhlig air a neartachadh le dithis luchd-obrach ùr air tòiseachadh

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air dithis luchd-obrach ùr, Tasha Madigan agus Christie NicIllEathain, a tha air tòiseachadh aig a’ bhuidhinn....

Read More >

Taisbeanadh Taighean – Tasgaidh Nàiseanta Na H-Alba

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt fhoillseachadh co-cheangailte ri connspaid a tha air èirigh mun taisbeanadh ùr Bonnie Prince Charlie and The Jacobites a bhios ri fhaicinn ann an Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba a dh’aithghearr....

Read More >

Tha a’ Choimhearsnachd aig Teis-meadhan Leasachadh na Gàidhlig

Chuir buidheann-obrach a stèidhich Bòrd na Gàidhlig agus MG ALBA, Comataidh Comhairleachaidh Cànain, fàilte aig coinneimh o chionn ghoirid air grunn aithisgean-adhartais a fhuair iad bho LEACAG, pròiseact com-pàirteach, sa bheil diofar oilthighean an sàs, a tha ag amas air goireasan air-loidhne ùra a chruthachadh airson na Gàidhlig....

Read More >