Naidheachdan

Cothrom ùr do chunnradair

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh cunnradair le eòlas gus goireas ùr air-loidhne a sgrùdadh, a leasachadh agus a lìbhrigeadh do luchd-labhairt na Gàidhlig. Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh cunnradair le eòlas gus goireas ùr air-loidhne a sgrùdadh, a leasachadh agus a lìbhrigeadh do luchd-labhairt na Gàidhlig (eadar-mheadhanach gu fileanta) a rèir leasachadh leantainneach […]

05/07/2021

Barrachd >

Pàipear Fiosrachaidh ga sgaoileadh do BhPA

Chaidh pàipear fiosrachaidh a sgaoileadh do Bhuill Pàrlamaid na h-Alba air thoiseach air deasbad air a’ Phlana Nàiseanta Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba a-màireach. Faodar seo a leughadh gu h-ìosal: Pàipear Fiosrachaidh Ògmhios 2021 (PDF)

22/06/2021

Barrachd >

Ceisteachan air Cleachdadh na Gàidhlig

Tha lèirmheas neo-eisimeileach a’ dol air adhart an-dràsta le sgioba fo stiùir Sabhal Mòr Ostaig air adhartas a’ Phlana Nàiseanta làthaireach. Mar phàirt den obair seo, tha iad a’ rannsachadh cleachdadh na Gàidhlig. Tha sinn a’ sgaoileadh ceisteachan goirid mar phàirt de lèirmheas seo.  Bhiodh sinn air leth taingeil nam biodh mionaid agaibh airson seo […]

21/06/2021

Barrachd >