Ceistean chumanta – A’ ruith pròiseactan

Gheibh sibh fios gu h-ìosal air cuid de na cheistean a tha sinn faighinn gu tric ri linn na sgeamaichean maoineachaidh againn.  Mur eil freagairt gu h-ìosal air a cheist agaibh, nach cuiridh sibh fios thugainn aig tabhartas@gaidhlig.scot is bidh sinn làn deònach ur chuideachadh.

An cuidich sibh sinn le eadar-theangachaidhean?

Chan eil sinn a’ toirt seachad seirbheisean eadar-theangachaidh agus mar sin bu chòir dhuibh beachdachadh air a seo nuair a bhios tu a’ dealbhadh agus a’ ruith do phròiseactan. Is urrainn dhuinn ge-tà fios a thoirt dhuibh air iadsan a tha a’ toirt seachad seirbheisean mar seo, mar sin feuch gun cuir thu fios thugainn agus bidh sinn toilichte sin a thoirt seachad.