Ceistean cumanta

Ma tha ceistean agad air maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig nach cleachd thu na duilleagan gu h-ìosal gus na Ceistean Cumanta a leughadh.  Tha fios ri fhaighinn an dà chuid gus taic a chumail riut ann a bhith ag ullachadh is a’ cur a-steach iarrtas taic-airgid thugainn, is cuideachd airson pròiseact is aonta taic-airgid a stiùireadh ma tha thu soirbheachail ann a bhith ag iarraidh taic-airgid bhuainn.

Ma tha ceist ann nach deach a fhreagairt, nach leig thu fios thugainn aig tabhartas@gaidhlig.scot is bhitheamaid làn deònach do chuideachadh.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security