Cothroman Maoineachaidh

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ ruith sgeamaichean taic-airgid tron bhliadhna. Ge-tà, ma tha beachd agaibh air pròiseact aig àm sam bith den bhliadhna is nach eil sgeama taic-airgid freagarrach fosgailte aig an àm sin, leigibh fios thugainn aig tabhartas@gaidhlig.scot agus tadhail air an duilleag againn mu dheidhinn Tabhartasan Eile/Coitcheann gu h-ìosal.

Airson am fios as ùra air sgeamaichean maoineachaidh Bòrd na Gàidhlig, clàraichibh an-seo airson an cuairt-litir maoineachaidh againn.

Tha fios ri fhaighinn an seo air mar a bhios sinn a’ cur an gnìomh poileasaidh Obair Cothromach An Tòiseach aig Riaghaltas na h-Alba ri linn na tabhartasan againn.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security