Ceisteachan air Cleachdadh na Gàidhlig 2024

Tha sinne aig Bòrd na Gàidhlig a’ sgaoileadh ceisteachan goirid gach bliadhna is sinn ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air cleachdadh na Gàidhlig agus mar a dh’ fhaodadh seo air atharrachadh thar na bliadhna a dh’fhalbh.

Bhiodh sinn air leth taingeil nam biodh 5 mionaid agaibh airson ar cuideachadh agus an ceisteachan seo a lìonadh a-steach.

Bidh e fosgailte airson 24 uair a thìde a-mhàin agus thèid a dhùnadh aig 1f a-màireach, Diciadain, 26.06.24!

Faodar an ceisteachan a fhreagairt an seo.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security