Naidheachdan

Brath Naidheachd: Stiùireadh Gramataigeach Ùr don Ghàidhlig

Brath Naidheachd 19 Màrt 2019 Stiùireadh Gramataigeach Ùr don Ghàidhlig Tha Bòrd na Gàidhlig agus Oilthigh Ghlaschu an-diugh (19 Màrt 2019) air stiùireadh gràmair ùr fhoillseachadh gus cuideachadh le taic a thoirt do luchd-labhairt na Gàidhlig, nam measg tidsearan, craoladairean agus proifeiseantaich Ghàidhlig eile. Tha an sgrìobhainn seo de 27-duilleag mar a’ chiad oidhirp air […]

19/03/2019

Barrachd >

Bùthan-obrach: A’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan – Port Rìgh

A’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan Cruthachail is Cultarach gu Soirbheachail Do bhuidhnean no daoine a tha an sàs ann an roinn chultarach na Gàidhlig Bùth-obrach 1 – A’ Leasachadh ur Pròiseict (10m-12f) Bùth-obrach 2 – A’ Lìbhrigeadh ur Pròiseact (1f-3f) Diardaoin 21d Màrt 2019 Àite: Aros, Rathad Viewfield, Port Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach, IV51 […]

07/03/2019

Barrachd >

Tional Ealain na Gàidhlig

Thèid Tional Ealain na Gàidhlig air adhart air Diardaoin 28mh Màrt 2019 aig An t-Ionad Pìobaireachd Nàiseanta ann an Glaschu. Bidh cothrom do luchd-ealain is buidhnean cultarach conaltradh a dhèanamh còmhla agus bidh panailean/seiseanan ann tron latha le na cuspairean na leanas:- – Fios as ùr bho Fhòram Ro-innleachdail Nàiseanta nan Ealain Gàidhlig – Mòr-ionadan […]

04/03/2019

Barrachd >