Cothroman Maoineachaidh

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ ruith sgeamaichean taic-airgid tron bhliadhna. Ge-tà, ma tha beachd agaibh air pròiseact aig àm sam bith den bhliadhna is nach eil sgeama taic-airgid freagarrach fosgailte aig an àm sin, leigibh fios thugainn.

Airson am fios as ùra air sgeamaichean maoineachaidh Bòrd na Gàidhlig, clàraichibh an-seo.

Tha fiosrachadh a thaobh buaidh sgaoileadh a’ chòrona-bhìoras air tabhartasan ri fhaighinn an seo