Naidheachdan

Views sought to assess demand for Gaelic Language and Cultural Centre in Inverness

Alba Heritage Trust, a local Inverness based charity, is seeking opinions from the local community and interested individuals and groups from other localities, to assess whether there is a demand to establish a Gaelic Language and Cultural Centre in Inverness.  A local heritage building on the riverside, currently on the market, is being considered as […]

20/06/2018

Barrachd >

Goireas ùr didseatach Gàidhlig air fhoillseachadh airson Young Scot

Airson Bliadhna na h-Òigridh 2018 a chomharrachadh tha Bòrd na Gàidhlig agus Young Scot air co-bhanntachd ro-innleachdail a stèidheachadh airson goireas ùr Gàidhlig a leasachadh a bhios air www.young.scot. Thèid taic cuideachd a chur ris a’ cho-bhanntachd le MG ALBA. Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig thèid Gàidheal òg fhastadh le Young Scot a bhios […]

01/05/2018

Barrachd >

Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air taic bho Phàrlamaid na h‐Alba airson na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig, a’ phrìomh bhuidheann ann an Alba air a bheil dleastanas gus leasachaidhean Gàidhlig a chur air adhart, a’ cur fàilte mhòr air an taic thar-phartaidh ann am Pàrlamaid na h‐Alba a chaidh a nochdadh aig deasbad sa Phàrlamaid an‐diugh (24 Giblean). Tha am Bòrd cuideachd a’ cur fàilte air an naidheachd […]

26/04/2018

Barrachd >