Naidheachdan

Co-Chomhairleachadh air Barrachd Cumhachd do Sgoiltean

Seo freagairt Bhòrd na Gàidhlig do Cho-chomhairleachadh Poblach Riaghaltas na h-Alba air: A’ Toirt Barrachd Cumhachd do Sgoiltean: Co-chomhairleachadh air cumhachan Bile an Fhoghlaim (Alba). Freagair Bord na Gaidhlig don Cho-chomhairleachadh air Barrachd Cumhachd do Sgoiltean 2018

26/01/2018

Barrachd >

Iain MacLeòid

Mar a tha iomadh duine agus buidheann eile, bha sinn uile aig Bòrd na Gàidhlig gu math duilich an naidheachd a chluinntinn mu bhàs Iain MhicLeòid ann an Dùn Èideann. A bharrachd air Bòrd na Gàidhlig, bha Iain an sàs ann am buidhnean eile mar Chomann nam Pàrant Nàiseanta, Comunn na Clàrsaich, CnaG agus An […]

11/01/2018

Barrachd >
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security