Pàipear Fiosrachaidh ga sgaoileadh do BhPA

Chaidh pàipear fiosrachaidh a sgaoileadh do Bhuill Pàrlamaid na h-Alba air thoiseach air deasbad air a’ Phlana Nàiseanta Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba a-màireach.

Faodar seo a leughadh gu h-ìosal:

Pàipear Fiosrachaidh Ògmhios 2021 (PDF)