Naidheachdan

31 Pròiseact Soirbheachail Tro Dhà Sgeama Maoineachaidh Aig Bòrd na Gàidhlig

15/04/2019   Tha e air a bhith na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig taic maoineachaidh a thoirt seachad do 31 buidheann bho air feadh na h-Alba is na h-Èireann tro dhà Sgeama Maoineachaidh. Ann an co-bhonn le Alba Chruthachail, chaidh 14 Pròiseactan a mhaoineachadh tro Mhaoin nan Ealain Gàidhlig 2018/19. Am measg nam pròiseactan a […]

15/04/2019

Barrachd >

Brath Naidheachd: Stiùireadh Gramataigeach Ùr don Ghàidhlig

Brath Naidheachd 19 Màrt 2019 Stiùireadh Gramataigeach Ùr don Ghàidhlig Tha Bòrd na Gàidhlig agus Oilthigh Ghlaschu an-diugh (19 Màrt 2019) air stiùireadh gràmair ùr fhoillseachadh gus cuideachadh le taic a thoirt do luchd-labhairt na Gàidhlig, nam measg tidsearan, craoladairean agus proifeiseantaich Ghàidhlig eile. Tha an sgrìobhainn seo de 27-duilleag mar a’ chiad oidhirp air […]

19/03/2019

Barrachd >

Bùthan-obrach: A’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan – Port Rìgh

A’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan Cruthachail is Cultarach gu Soirbheachail Do bhuidhnean no daoine a tha an sàs ann an roinn chultarach na Gàidhlig Bùth-obrach 1 – A’ Leasachadh ur Pròiseict (10m-12f) Bùth-obrach 2 – A’ Lìbhrigeadh ur Pròiseact (1f-3f) Diardaoin 21d Màrt 2019 Àite: Aros, Rathad Viewfield, Port Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach, IV51 […]

07/03/2019

Barrachd >